شال و روسری

  • پیشنهاد0
  • بودجه 35,000تومان
  • متوسط پیشنهادها 0تومان
  • موقعیت همدان

پست شده در ۱۳۹۷-۰۷-۱۲

فعال

توضیحات پروژه

یب

زیردسته

نوع سفارش:
تعداد سفارش:12
تعداد روز فرصت دریافت سفارش:3

اطلاعات مشتری

19 پروژه پست شده استخدام 0 فروشنده
تاریخ عضویت:۱۳۹۷-۰۱-۰۷
پیشنهاد تولیدی (0)

هیچ پیشنهادی هنوز وجود دارد.